• Na začátku vůbec nebylo jasné, jestli se tato hra bude hrát. Obstála však v tvrdé konkurenci kusu Oscara Wildea „Jak je důležité míti Filipa“.
  • Po několika měsících zkoušení došlo k zajímavým personálním změnám. Objevila se režisérka, druhá Mamka a jeden z Bedřichů se prohodil s jedním z Pepů. Zdá se, že to nebyla změna k horšímu.